Doğru bildiğini yap...

KDV Yüzde 1’e indirilmelidir

KDV Yüzde 1’e indirilmelidir

Mali Müşavirlerin Hizmet Bedellerine uygulanan KDV Yüzde 1’e indirilmelidir.

Aralık-2019 da Çin’de başlayan sonra hızlıca tüm dünyaya yayılan ve ülkemizi de etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle başta sağlık çalışanları olmak üzere virüsten en çok etkilenen meslek grubu içerisinde biz mali müşavirler geliyoruz. 
Bu süreçte birçok arkadaşımızı salgın nedeniyle kaybettik.  #EvdeKal çağrılarının yapıldığı, salgının en yoğun yaşandığı zamanlarda bile devletimizin en büyük gelir kaynağı olan vergilerin tahakkuk ettirilmesi, işverenlerin kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin girişlerinin yapılması aşamasında sağlığımızı hiçe sayarak çalışmaya ve gerek devlete gerekse işverenlere katkı sunmaya devam ettik.
Bu dönemde birçok sektörde işverenlere destek amaçlı KDV oranlarında indirime gidilmiş, ve işverenlerin bu süreçte KDV yükü azaltılarak rahat nefes almaları sağlanmıştır.
Ancak, bu süreçte sağlığını hiçe sayarak devlete hizmet eden biz mali müşavirlerin emeklerinin karşılıksız kalması bizleri derinden yaralamıştır.
Bizler her ay yaklaşık 2.800.000 mükellefin beyanname ve bildirimlerini hazırlıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, TÜİK vb. işverenlerin tüm yapması gereken bildirimleri onlar adına hazırlıyor ve beyan ediyoruz. Devletin en büyük gelir kaynağının oluşumunda da hizmet veriyoruz.
Bizler çoğu zaman bedelini almadığımız hizmetin ifası nedeniyle KDV’sini ödemek durumunda kalıyoruz.
Bu süreç içerisinde piyasaların yaşadığı olumsuz tabloyu, doğrudan tahsilatında hisseden ve hizmet vermeye devam eden biz Mali Müşavirlerin KDV oranlarında yapılacak bir indirim bizlerinde biraz rahat nefes almasını sağlayacaktır. 
Talebimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığına daha evvel yazılı olarak da başvuruda bulunduğumuz hizmet bedellerimize yansıtılan KDV’nin 18’den 1’e indirilmesi yönünde çalışma yapmalarıdır.

BMMG Grup Başkanı
Turgay KANARYA